Dodavatel komplexního řešení
energetického využití balíkované slámy

Be the First in Straw.

Komplexní služby

1. Analýzy projektu v konkrétním regionu

 • Podpora při zpracování technicko-ekonomické analýzy projektu na základě zohlednění lokálního stavu
 • Návrh optimální technické varianty projektu
 • Kalkulace investičních nákladů na realizaci navrženého řešení

 

2. Projektová podpora

 • Technické podklady pro povolování stavby
 • Technické podklady pro financující instituce

 

3. Palivový řetězec - vytvoření systému dodavatelů slámy jako paliva v regionu

 • Podpora při smluvním zajišťování paliva v regionu
 • Podpora při zajištění vhodné zemědělské techniky pro dodavatele paliva
 • Zásady skladování a logistika paliva

 

4. Technologický řetězec - generální dodávka, Projektování - výroba - výstavba - uvedení do provozu

 • Vlastní design celé technologie
 • Plně automatický sklad a doprava paliva do kotle
 • Spalování v horkovodním nebo parním kotli
 • Výroba tepelné nebo elektrické energie
 • Vlastní technologie mokrého nebo suchého chlazení
 • Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

 

5. Provoz a údržba

 • Zaškolení obsluhy pro provádění servisu a provozního managementu
BFS Energo, a.s.

Aktuality

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Ke stažení

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.