Dodavatel komplexního řešení
energetického využití balíkované slámy

Be the First in Straw.

Reference

Developer/Investor

 • Dva dokončené projekty
 • Hodnota projektů EUR 80 mil.

 

Generální dodavatel

 • Ověřená technologie
 • Vlastní design automatické dopravy paliva do kotle
 • Vlastní design kotle pro spalování slámy

 

Provozovatel

 • Zajištění paliva z pole do kotle
 • Spáleno 300 tis. tun slámy/750 tis. balíků od roku 2008

 

Realizace

EC Jindřichův Hradec s.r.o. 2007 - 2010 - dokončení projektu

 • Zdroj na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla spalováním agrární biomasy
 • Investice cca 400 mil. Kč
 • Elektrický výkon max. 5,6 MWe
 • Tepelný výkon max. 15MWt
 • Roční dodávka tepla zákazníkům 160 tis. GJ
 • Roční spotřeba paliva 45 tis. tun
 • Uvedeno do provozu 1/2009

 

EC Kutná Hora s.r.o. 2009 - 2012 - generální dodávka

 • Zdroj na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla spalováním agrární biomasy
 • Postaveno na zelené louce
 • Investice cca 640 mil. Kč
 • Elektrický výkon max. 6,7 MWe
 • Tepelný výkon max. 15 MWt
 • Roční spotřeba cca 60 tis. tun paliva
 • Roční dodávka tepla zákazníkům cca 140 tis. GJ
 • Uvedeno do provozu za 14 měsíců od zahájení stavby
 • V provozu od 1/2012

 

EV Kutná Hora 2012 - 2013 - generální dodávka

 • Zdroj pro horkovodní okruh
 • Kotel 2x 10 MW
 • Investice 150 mil. Kč
 • Roční spotřeba paliva 15 tis. tun
 • Plánované uvedení do provozu 12/2013
BFS Energo, a.s.

Aktuality

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Ke stažení

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.