Dodavatel komplexního řešení
energetického využití balíkované slámy

Be the First in Straw.

Sláma jako palivo

  • Spalováním slámy pro energetické účely lze plnohodnotným způsobem nahradit jakékoliv konvenční fosilní palivo
  • Cena slámy jako paliva je na jednotku teplna nižší než u jiné biomasy. Trh se slámou respektive její cena není na rozdíl od dřevní štěpky doposud poškozen masivním skupováním pro účely co-spalování ve velkých energetických zdrojích. Obdobný tržní trend nelze očekávat.
  • Získaná tepelná energie je plnohodnotná, s parametry vhodnými pro vytápění, výrobu technologické páry nebo výrobu elektřiny v parní turbíně.
  • Sláma jako zdroj energie je ve velké míře dostupná ve většině zemědělsky produktivních regionů a její produkci lze plánovat.
  • Pro masivní rozšíření spalování slámy jsou technologické bariéry, slámu nelze co-spalovat ve stávajících technologiích.
  • Spalování slámy je bezodpadkové. Rezidua po spalování (směs škváry a popílku) lze využít jako organominerální hnojivo.
  • Sláma není běžně využívaným palivem pro energetické účely z důvodu specifických vlastností a požadavků na technologii.
  • Sláma není tržně dostupnou komoditou, palivo je nutné řešit od jeho samotného vzniku na poli až do kotle.

BFS Energo má technické zkušenosti a příslušné know-how, které spalování slámy promění ve Vaší konkurenční výhodu.

BFS Energo, a.s.

Aktuality

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Ke stažení

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.