Supplier of comprehensive solutions
for the utilisation od straw bales for power production

Be the First in Straw.

Index

Support in the development of the project

Technological chain - Power plants/Combined heat power plant, Heat plant

Fuel chain - Support in the processing of fuel - from the field to the boiler

BFS Energo, a.s.

News

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Download

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.