Supplier of comprehensive solutions
for the utilisation od straw bales for power production

Be the First in Straw.

Comprehensive services and supplies we offer for your project

1. Analysis of a project in a particular region

 • Support during the compilation of the technical-economic analysis of the project, based on taking the local conditions into account
 • A proposal for optimal technical variations of the project
 • Calculation of the costs of investment in the implementation of the proposed solution

 

2. Project support

 • Technical documents for authorisation of the construction
 • Technical documents for the financing institutions

 

3. Fuel chain - the creation of a system of suppliers of straw as a fuel in the region

 • Support in the contractual securing of fuel in the region
 • Support in securing the appropriate agricultural technology for fuel suppliers
 • The principles of fuel storage and logistics

 

4. Technological chain - general supply, Design - production - construction - launching operations

 • The custom-built design of the entire technology
 • Fully automated storage and transport of fuel to the boiler
 • Burning in a hot water or a steam boiler
 • Production of thermal or electrical energy
 • Custom-built wet or dry cooling technology
 • Launching operations, and operator training

 

5. Operations and maintenance

 • Operator training for servicing, and operational management
BFS Energo, a.s.

News

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Download

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.