Dostawca kompleksowych rozwiązan
energetycznych do wykorzystania słomy w belach

Be the First in Straw.

Wprowadzenie

Wsparcie w trakcie realizacji projektu

Łańcuch technologiczny - Elektrownie/ciepłownie, Kotłownie

Łańcuch paliwowy - Wsparcie w procesie produkcji paliwa – z pola wprost do kotła

BFS Energo, a.s.

Aktualności

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Ściąganie

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.