Dostawca kompleksowych rozwiązan
energetycznych do wykorzystania słomy w belach

Be the First in Straw.

Oferowane kompleksowe usługi

1 - Analizy projektu w konkretnym regionie

 • Pomoc przy opracowaniu analizy techniczno – ekonomicznej projektu z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowan
 • Propozycja optymalnego rozwiązania technicznego projektu

 

2 - Wsparcie projektowe

 • Dokumenty techniczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowe
 • Dokumenty techniczne przekazywane instytucjom finansującym

 

3 - Łańcuch paliwowy – przygotowanie regionalnego systemu dostawców słomy, jako paliwa

 • Wsparcie podczas zawierania umów na dostawę paliwa w regionie
 • Wsparcie podczas zapewniania właściwej technologii rolniczej dla dostawców paliwa
 • Zasady składowania i logistyka dla paliwa

 

4 - Łańcuch technologiczny – dostawa główna

 • Właściwy projekt zastosowanej technologii
 • W pełni zautomatyzowany magazyn i transport paliwa do kotła
 • Spalanie w kotle do gorącej wody lub w kotle parowym.
 • Produkcja energii cieplnej lub elektrycznej
 • Właściwa technologia chłodzenia na mokro lub na sucho
 • Uruchomienie do pracy i szkolenie personelu obsługi

 

5 - Eksploatacja i konserwacja

 • Przeszkolenie personelu obsługi do wykonywania serwisu i zarządzania operacyjnego
BFS Energo, a.s.

Aktualności

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Ściąganie

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.