Dostawca kompleksowych rozwiązan
energetycznych do wykorzystania słomy w belach

Be the First in Straw.

Referencje

Deweloper/Inwestor

 • Dwa zrealizowane projekty
 • Wartość projektów: 320 mln PLN

 

Dostawca generalny

 • Sprawdzona technologia
 • Własny projekt, zautomatyzowany transport paliwa do kotła
 • Własny projekt kotła do spalania słomy

 

Użytkownik

 • Zapewnienie dostawy paliwa z pola wprost do kotła
 • Spalono 300 tys. ton słomy / 750 tys. bel od 2008 roku

 

Realizacje

 

EC Jindřichův Hradec s.r.o.    2007 – 2010r. – dokończenie realizacji projektu

 • Źródło do łączonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skutek spalania biomasy pochodzenia rolnego
 • Inwestycje o wartości około 65 mln PLN
 • Moc elektryczna: max. 5,6 MW
 • Moc cieplna: max. 15 MW
 • Uruchomiono do eksploatacji – 1/2009
 • Roczna dostawa ciepła do klientów: 160 tys. GJ
 • Roczne zapotrzebowanie na paliwo: 45 tys. ton

 

EC Kutná Hora s.r.o.    2009 – 2012r. – Dostawa główna

 • Źródło do kogeneracyjnej produkcji energii elektrycznej i ciepła ze spalaniem biomasy pochodzenia rolnego
 • Budowa na terenie wcześniej nie zagospodarowanym
 • Inwestycje o wartości około 100 mln PLN
 • Moc elektryczna: max. 6,7 MW
 • Moc cieplna: max. 15 MW
 • Roczne zapotrzebowanie na paliwo: 60 tys. ton
 • Roczna dostawa ciepła do klientów około 140 tys. GJ
 • Uruchomienie do eksploatacji – po 14 miesiącach od rozpoczęcia budowy
 • W eksploatacji od 1/2012

 

EV Kutná Hora 2012-2013r. – Dostawa główna

 • Źródło do obiegu wody gorącej
 • Kocioł 2x 10 MW
 • Inwestycje o wartości 24 mln PLN
 • Roczne zapotrzebowanie na paliwo: 15 tys. ton
 • Uruchomienie do eksploatacji 12/2013
BFS Energo, a.s.

Aktualności

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Ściąganie

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.