Dostawca kompleksowych rozwiązan
energetycznych do wykorzystania słomy w belach

Be the First in Straw.

Słoma jako paliwo

  • Spalanie słomy dla celów energetycznych może w pełnowartościowy sposób zastąpić wykorzystanie jakiegokolwiek konwencjonalnego paliwa kopalnego.
  • Cena słomy jako paliwa jest na jednostkę ciepła niższa niż w przypadku innego rodzaju biomasy. Rynek słomy oraz jej cena nie jest, w przeciwieństwie do rynku zrębków drewnianych, zakłócony intensywnym skupem do celów współspalania w dużych zakładach energetycznych. Podobne tendencje na rynku słomy nie powinny zaistnieć.
  • Uzyskana energia cieplna jest pełnowartościowa, a jej parametry są odpowiednie do ogrzewania, produkcji pary technologicznej i produkcji energii elektrycznej w jednostkach z turbinami parowymi.
  • Słoma, jako źródło energii, jest w dużej mierze dostępna w większości rejonów posiadających obszary zagospodarowane rolniczo, a jej produkcję można planować.
  • Masowe rozpowszechnianie spalania słomy ograniczone jest barierami technologicznymi – słomy nie można wykorzystać w celu współspalania przy zastosowaniu istniejących urządzeń technologicznych.
  • Spalanie słomy jest bezodpadowe. Pozostałości po spalaniu (mieszankę żużla i popiołu) można wykorzystać jako nawóz mineralny.
  • Słoma nie jest paliwem standardowo wykorzystywanym do celów energetycznych ze względu na swoje specyficzne właściwości i wymogi dotyczące technologii.
  • Słoma nie jest towarem dostępnym na rynku, produkcję paliwa należy nadzorować od samego początku jego powstawania na polu aż do momentu umieszczenia go w kotle.

BFS Energo ma doświadczenie techniczne i odpowiednie know-how, które powyższe wady przekształci w Państwa zalety w porównaniu z konkurencją.

BFS Energo, a.s.

Aktualności

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Ściąganie

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.