Dostawca kompleksowych rozwiązan
energetycznych do wykorzystania słomy w belach

Be the First in Straw.

Oferowane rozwiązania techniczne

Elektrownia/ciepłownia

 • Kocioł parowy do spalania słomy: do 50 ton pary/godz
 • Parametry pary przegrzanej podawanej do turbiny, to typowo 450°C, 60 barów
 • Turbina o mocy elektrycznej do 15 MW z regulowanym/nieregulowanym odbiorem dostarczanego ciepła
 • Wymiennikownie o mocy od 1 do 30 MW
 • Zbiorniki akumulacyjne do wyrównywania zapotrzebowania szczytowego - opcjonalnie
 • Technologie suchej albo mokrej chłodni kominowej

 

Kotłownia

 • Kocioł grzewczy/do gorącej wody: 1 – 15MW

 

Na potrzeby elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni wykorzystywane są poniższe technologie:

 • W pełni zautomatyzowany magazyn słomy o pojemności minimalnej zapewniającej 72 godziny pracy przy pełnej mocy
 • Mechaniczny system wstępnego przygotowania słomy i transportu słomy do kotła, wyposażony w system bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • System sterujący, umożliwiający zautomatyzowaną pracę urządzeń technologicznych pod nadzorem jednego pracownika
 • Urządzenie do oczyszczania spalin spełniające wymogi najsurowszych norm europejskich obowiązujących dla średnich i dużych podmiotów zanieczyszczających atmosfere

 

Dostawy można realizować w formie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych z uzupełnieniem o nowy kocioł i urządzenia do przygotowania paliwa.

BFS Energo, a.s.

Aktualności

01.07.2016

BFS realizuje generální dodávku elektrokotle 12MW pro účely regulace výkonové rovnováhy v elektrické přenosové soustavě

12.05.2015

Generální dodávka výtopny Kutná Hora spalujících biomasu ukončena. Výtopenské kotle 10, 6 a 2,5MWt předány do trvalého provozu.

07.05.2014

V průběhu března a května podepsány nové smlouvy na generální dodávku horkovodních kotlů 2,5MW a 6MW. Výstavba horkovodního přivaděče pro Kutnou horu finišuje.

Ściąganie

Energetické investiční celky Kutná Hora Komplex článku, který byl stěžejním tématem v časopisu All For Power - září 2013.